Palingsteken

Omstreeks 1900 was de aal in Europa nog volop aanwezig. In Denemarken, o.a. in de Isefjord, een relatief kleine en ondiepe fjord met kristalhelder water op het eiland Seeland, werd paling gevangen door deze aan een vork te spietsen. Deze visserij noemde men daar “blusfiskeri” (lantaarnvissen).

plaatje niet gevonden

tekening van Rasmus Christiansen 1887

Maar ook elders, waar ondiep helder water en paling voorhanden was, werd deze methode toegepast. Het was een nachtvisserij en slechts te doen bij vlak water. Dus op warme windstille nachten als ook de paling goed liep.

De benodigde attributen waren een sterke carbidlamp, een palingsteekvork en een klein bootje. De vork was voorzien van brede tanden met een onderlinge tussenruimte die kleiner was dan de dikte van de paling die men hoopte te vangen. Bovendien waren deze tanden voorzien van een karteling. Aan de boeg van het bootje bevestigde men de lantaarn en staande op de plecht peddelde men met behulp van de vork heel langzaam voorwaarts. Zodra men, in het schijnsel van de lantaarn door het heldere water op de bodem, een aal waarnam stootte men de vork daar snel overheen. De aal kwam dan hopelijk klem te zitten tussen de tanden van de vork. Op mooie nachten waren er tientallen bootjes op het water.

Vroeger werd in de winter, wanneer de paling niet aast en zich in de zachte bodem had verstopt, op het IJsselmeer (toen Zuiderzee en nog met zeilende vissersschepen) ook nog een variant op deze methode gebruikt. Men hing opzij of achter het schip een rek met vorken en ploegde daarmee door de zachte bodem. Op gezette tijden haalde men de vorken op. U begrijpt dat er aanzienlijk meer paling kapot gemaakt werd dan dat er werd gevangen. Deze methode was dan ook verboden. Door gebrek aan helder water en/of paling hebben we heden ten dage weinig kans een aaltje aan de vork te prikken.

Peter Meulenberg, Zeenon 59

Spoorwegen op zee

Wie op een mooie zomerdag vanuit zijn bootje op de Grote Belt in Denemarken zit te vissen ziet in de verte de prachtige brug tussen Funen en Seeland. Treinen en auto’s razen over de brug. Onder de brug varen

De Spohie af Koge

Eind april 2004 heeft de Zeenon in clubverband gevist vanuit het kleine schiereiland Kegnaess. Dat ligt aan de uiterste zuidoostpunt van Jutland in Denemarken. De huisjesverhuurder adviseerde ons om minimaal

Deutsche Fischerpruefung

Appie LÖhr heeft uitgebreide internationale contacten en door zijn initiatief hebben afgelopen herfst 15 Zeenonners deel kunnen nemen aan de Vorbreitungslehrgang zum ablegen der Deutsche Fischerpruefung. Appie had het goed georganiseerd via